Cum devii membru

Membrii Camerei de Comert si Industrie Romania Japonia ( CCIRJ) sunt :
  • Membri de drept, categorie alcatuita din persone juridice a caror personalitate juridica a fost recunoscuta prin Hotarare a Guvernului emisa in baza Decretului. Lege nr. 139\1990 privind Camerele de Comert si Industrie din Romania.
  • Membri asociati, categorie alcatuita din personae juridice inscrise in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sau in registrul Patronatelor.
  • Membri de onoare, categorie alcatuita din personae fizice, personalitati ale vietii publice interne si internatioale.

Persoanele juridice pot obtine calitatea de membru de drept prin aderare.
Cererea este supusa aprobarii Colegiului de Conducere, care se pronunta in prima sesiune dupa inregistrare. Respingerea cererii poate fi contestata in maximum 30 de zile de la comunicare, contestatie asupra careia se pronunta Adunarea Generala in prima sedinta.

Membrii de onoare pot obtine aceasta calitate la propunerea scrisa a unui membru al Camerei Nationale, insotia de acceptul olograf al persoanei si de un curriculum vitae al acesteia.

Membrii de drept si membrii asociati au obligatia de a achita cotizatia pentru primul an de membership in max 30 de zile de la aderare. Pentru urmatorii ani, taxa de membru se achita in primul semestru al anului. Acest termen este un termen de decadere care are drept consecinta pierderea calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie Romania Japonia.
Recapatarea calitatii de membru poate avea loc in urma achitarii taxei de inscriere si a cotizatiei restante, in conditiile statutului.

Poate deveni membru al asociatiei orice persoana care:

  •        ii recunoaşte statutul
  •        desfaşoara in mod direct o activitate economica in Romania sau in Japonia
  •        achita taxele si cotizatiile propuse
Serviciile de care benefiati in calitate de membru al Camerei de Comert si Industrie Romania Japonia aici