Proiecte europene NGV

Camera de Comert si Industrie Romania – Japonia a participat la Programul Generat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru selectia administratorilor ariilor naturale protejate NATURA 2000, obtinand administrarea Ariei Nordul Gorjului de Vest.
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile in reteaua ecologica europeana Natura 2000 a numit in calitate de administrator a Nordului Gorjului de Vest  – „Camera de Comert si Industrie Romania-Japonia” CCIRJ.
 
Latitudine         Longitudine         Suprafata(ha)         Altitudine(m)
N 23° 9’ 3’’          23° 5’ 3’’                 87.321            Min.  Max.  Med
                                                                                       192  1940  830

Ariile naturale protejate incluse in situl Natura 2000 “Nordul Gorjului de Vest” :

SUPRAFATA : 87.321 ha

A) De interes comunitar:
Judetul Gorj : Bumbesti –Jiu (4%), Godinesti ( 8%), Pades ( 23%), Pestisani (69%),
Runcu (86%), Schela(73%), Stanesti( 67%), Tismana (82%), Turcinesti(2%).

Judetul Hunedoara: Uricani (3%), Vulcan (<1%). B) De interes national 

Denumire Localizarea Suprafata (ha)
Piatra Andreaua Tismana 1
Izvoarele Izvarna Tismana 500
Izbucul Jalesului Runcu 20
Pestera Gura Plaiului Tismana 10
Dealul Gornacelu Schela 1
Cotul cu Aluni Tismana 25
Rezervatia Botanica Cioclovina Tismana 12
Padurea Tismana-Pocruia Tismana 51,6
Cheile Sohodolului Runcu 350
Muntele Oslea Tismana 280
Cornetul Pocruiei Tismana 70
Piatra Borostenilor Pestisani 28
Cheile si Pestera Patrunsa Runcu 78
Padurea Gornicel Bumbesti Jiu 85
Cheile Gropului Sec Runcu 1562
Padurea Rachiteaua Tismana 106

Asezare

Situl Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest ROSCI0129 se intinde pe o suprafata de 87.321 de hectare in 9 comune din judetul Gorj – Bumbesti-Jiu, Godinesti, Pades, Pestisani, Runcu, Schela, Stanesti, Tismana si Turcinesti, precum pe 2 localitati din judetul Hunedoara: Uricani si Vulcan, longitudine estica 23˚5’3″, respectiv 45˚1’3″ latitudine nordica.

Descriere
Nordul Gorjului de Vest este constituit dintr-o fasie subcarpatica cu doua aliniamente de dealuri alternand cu depresiuni si dintr-o rama montana a carei morfologie este mult mai impunatoare si complexa..
Situl se intinde pe suprafata mare, cuprinzand mare parte din muntii Valcan si o parte mica din Godeanu.
Este situat in regiunea alpina cu o mare bogatie de elemente floristice si faunistice. Datorita conditiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente in toate zonele alpine si subalpine.

In hornurile stancariilor de calcar se dezvolta plante de talie mare, printre care specii de Trollius uropaeus si Lilium martagom, pe stancile din zona Muntelui Oslea fiind prezenta floarea de colt (Leontopodium alpinum) si salcia pitica (Salix retusa), alaturi de garofita alba (Dianthus spiculifolius) si clopoteii de munte (Edraiathus graminifolius).

Proiecte dezvoltate de Camera de Comert si Industrie Romania Japonia in situl Natura 2000 “Nordul Gorjului de Vest” :

1. “Management European al ariei naturale protejate ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest”
Obiectiv general: realizarea Planului de Managemet al ariei naturale protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, care se va realiza in urma unor actiuni de cartare si inventariere a speciilor si habitatelor, cat si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din arie.
Planul de Management  este aprobat prin Hotarare de Guvern.
Valoare: 1.809.064,22 Euro
Sursa de finantare: programul national POS MEDIU  – Programul Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 4 – Sectorul protectia naturii

2. Monitorizarea speciilor Natura 2000 carnivore mari, respectiv realizarea unui centru de vizitare a ariei naturale protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest”

Obiectiv general : monitorizarea speciilor Natura 2000 carnivore mari (lup, urs si ras) si realizarea unui centru de vizitare al ariei in comuna Schela judetul Gorj, cu o suprafata utila propusa de 284, 36 mp
Valoare: 557 241.91 Euro
Sursa de finantare: programul national POS MEDIU  – Programul Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 4 – Sectorul protectia naturii

3.   “Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Obiectiv general: asigurarea managementului conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest”
In cadrul acestui proiect Camera de Comert si Industrie Romania Japonia a fost partener alaturi de Agentia pentru Protectia Mediului Gorj si Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Brasov
Valoarea: 1 987 742 Euro
Sursa de finantare: programul European LIFE Nature

4. “Voluntari in actiune alaturi de Natura 2000”
Proiect scolar interjudetean, aprobat de Ministerul Educatiei si finantat de Camera de Comert si Industrie Romania Japonia.
Prin proiect au fost organizate activitati de voluntariat la care au participat tineri licceni, in vederea promovarii implicari active in masuri de protectie a mediului.
Activitati: Caravana de Dezbatere Voluntmont, O zi cu rangerii in munte, Orasul meu mai curat, Biodiversitatea, Un pom plantat un aer mai curat, Crosul Voluntarilor pe Sohodol.

5. “Strategia Tineretului pentru Mediu” (Yes  – Youth Environment Strategy)
Camera de Comert si Industrie Romania – Japonia a fost partenera in proiect alaturi de Centru pentru Educatie si Consultanta Instrumente Structurale (CECIS). Proiectul a fost co – finantat de Comisia Eurpeana prin Programul Tineret in Actiune – Actiunea 4.3. Proiecte de Formare si Retele. In cadrul acestui proiect tinerii din cinci state europene: Polonia, Malta, Slovacia, Italia, Turcia au sosit in situl Natura 2000 cu indicativul ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, pe care Camera de Comert si Industrie Romania – Japonia il are in administrare. Tinerii europeni au vizitat situl si au fost familiarizati cu problemele de mediu din tara noastra.

Pentru mai multe detalii, evenimente, voluntariat,  va rugam accesati www.rezervatiagorjului.ro